Permacultuur

Permacultuur


De natuur om ons heen laat zo’n enorme rijkdom zien, een chaotisch systeem dat al miljarden jaren evolueert en zichzelf verbetert. We proberen het land zo vorm te geven dat het natuurlijke systeem zichzelf ontwikkeld. Door reliëfjes, droge en natte plekken te creëren en microklimaten te scheppen verijken we de biodiversiteit. Door zo veel mogelijk natuur toe te laten op onze boerderij omarmen wij de chaos en helpt de natuur mee met onze producten.
Permacultuur is een wetenschap voor het ontwerpen van de menselijke leefomgeving op een manier die ecologisch duurzaam en economisch stabiel is. Complexe ecosystemen in de natuur dienen hierbij als voorbeeld.

Het doel van een permacultuur kan meerledig zijn:
voedselvoorziening
verbeteren van de waterhuishouding
productie van brandstof, bouwmateriaal
het herstellen van door de mens beschadigde landschappen

We hebben persoonlijk contact met verschillende landbouwvernieuwers, natuurorganisaties en universiteiten.


Holistisch graasbeheer

De hypothese is, dat door beter georganiseerde kortstondige en volledige begrazing het ecosysteem wordt verbeterd en er mogelijk zelfs meer dieren kunnen grazen op hetzelfde gebied. Dit wordt veroorzaakt doordat, dankzij het betere graasbeheer, de bodemvruchtbaarheid wordt verbeterd en daardoor de productie van de graasgebieden ook toeneemt. Het snappen van de interactie tussen bodem, vegetatie en dieren is daarom van groot belang.
De natuurlijke begrazing leidt tot een grotere biodiversiteit in planten, een betere bodemkwaliteit, beter infiltrerend vermogen. Tevens wordt veel koolstof vastgelegd. We hebben veel geleerd van de ideeën van de herstellende landbouw van pioniers als Joel Salatin en Mark Shepard.

We hebben met Jersey koeien voor een natuurlijk ras gekozen die het hele jaar buiten lopen, je ziet ze ook vaak in natuurgebieden. Een natuurlijk en gezond ras die zeer sterke hoeven heeft. Een oer ras die hierdoor vrijwel nooit ziek is. Het is het beste als ze hoofdzakelijk een kruidenrijk grasgevoerd menu krijgen, we hebben met het inzaaien een speciaal mengsel door de fabriek laten samenstellen voor een zo rijk mogelijk mengsel speciaal voor onze koeien. Er zijn verschillende kleine weiden die hierdoor kort worden begraasd. Ze kunnen zelf kiezen uit een natuurlijke mineralenbak en krijgen twee soorten water: Zoet en water verrijkt met Keltisch zeezout. De weide hebben we verrijkt met 1400kg gemalen lava, oergesteente uit de Eifel vol mineralen en 1000kg Keltisch zeezout. Hierdoor willen we de koeien zo het allerbeste geven, zeg maar een ‘paddock paradise’, maar dan voor koeien. Onze koeien worden meestal met de hand gemolken en geven waarschijnlijk A2A2 melk. Dit willen we binnenkort laten onderzoeken.

Een verrijdbare kippenhok hoort hier ook bij, de kippen verspreiden de koeienvlaaien en eten verschillende schadelijke insecten. De kippen worden ook gevoerd met een biologische mix van granen, kruiden, diertjes en grit.